ΤΙΜΕΣ ΠΑΤΗΤΗΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

Ενημερωθείτε για τις τιμές και το κόστος της FGL Patiti και του εξειδικευμένου συστήματος εφαρμογής PatitiStyle!

Επιφάνεια από 30-50m²

24-29/m²
 • Υλικά: 12-14€/m²
 • Ενδεικτικό Κόστος Εργασίας 12-15€/m²
 • Τοίχος
 • Δάπεδο
 • Κουζίνα
 • Μπάνιο

Επιφάνεια μεγαλύτερη των 50m²

22-27/m²
 • Υλικά: 10-13€/m²
 • Ενδεικτικό Κόστος Εργασίας 12-14€/m²
 • Τοίχος
 • Δάπεδο
 • Κουζίνα
 • Μπάνιο

*Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

**Οι παραπάνω τιμές εργασίας προκύπτουν από έρευνα αγοράς και ισχύουν για ενιαίες επιφάνειες (εξαιρούνται νεροχύτες, μπανιέρες, πάγκοι κουζίνας και ειδικές επιφάνειες).

 ***Οι τιμές εργασίας είναι κατά προσέγγιση και δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο της αγοράς.

ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ