Περιγραφή Έργου

Εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας σε μπάνιο. Η FGL Patiti εφαρμόστηκε σε τοίχους, στον πάγκο και στον νιπτήρα.