Περιγραφή Έργου

Πατητή τσιμεντοκονία σε νιπτήρα και τοίχους μπάνιου.