Περιγραφή Έργου

Εφαρμογή FGL Patiti με το συστήμα εφαρμογής PatitiStyle σε δάπεδο εξωτερικού χώρου και πισίνα.