Περιγραφή Έργου

Πατητή τσιμεντοκονία σε σκάλες, εφαρμογή FGL Patiti σε εξωτερικές σκάλες σπιτιού.