Περιγραφή Έργου

Πατητή τσιμεντοκονία σε χώρο spa σε ξενοδοχείο. Το σύστημα PatitiStyle εφαρμόστηκε για να διακοσμήσει δάπεδα, τοίχους και άλλες επιφάνειες.